Баримтат өвийн веб сайт ашиглалтанд орлоо

“Монгол өв соёлын гайхамшиг” цуврал нэвтрүүлэг №3

“Монгол өв соёлын гайхамшиг” цуврал нэвтрүүлэг №2

ШИНЭТГЭЛИЙГ ШИНЭ МЭДЛЭГ ЧАДВАРААР

“Монгол өв соёлын гайхамшиг” цуврал нэвтрүүлэг №1

Мэдэгдэл

Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийг дүрс бичлэгээр баримтжууллаа

“Чулуун соёлын өв” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Дэл уулыг кадастрт бүртгүүлэх бэлтгэл ажлыг хангав

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай соёлын өвийн дурсгалт газрыг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө батлав

ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн 15 дахь өвийнхөө батламжийг хүлээн авлаа

"Цэц” өв соёлын хүүхдийн уралдаант танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна ...

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны газрын дарга, шинжээч нар салбарын байгууллага дээр ажиллав

2019 онд явуулсан палеонтологи, археологийн тайлан мэдээллийг хүлээн авлаа

Цэц” өв соёлын хүүхдийн уралдаант танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна ....

Газрын дарга нар 2020 оны төлөвлөгөөгөө батлуулж гарын үсэг зурав

"Лимбэдэх уламжлалт арга битүү амьсгаанд суралцах нь" гарын авлага, номын нээлт амжилттай боллоо

“Дэлхийн өв-монгол алтайн хадны зургийн дурсгалт газрын танилцуулга www.mongolaltai.mongoluv.mn веб сайт нээгдлээ

Дундговь аймгийн нутагт орших “баруун элгэний бичээс”, “дэл уулын 32 хүнт” зэрэг чулуун дурсгалуудаас хэв аван, гэрэл зургаар баримтжуулав

“Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг”-ийн хамгаалалтын бүсийг тодорхойлох тэмдэглэгээ бүхий багана босголоо

“Монгол уртын дуу лимбэдэх уламжлалт арга битүү амьсгааг өвлүүлэн уламжлуулах, тогтворжуулах нь” төслийн нээлт боллоо