МАЛ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛИЙН 154 МЭРГЭЖИЛТЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран 2024 оны 04-р сарын 12-ны өдөр 21 аймгийн 129 сумын Малын генетик нөөцөд хамааралтай уламжлалт мэдлэгийн бүртгэл хариуцсан 154 мэргэжилтэнд “Соёлын өвийн тухай ойлголт”, “Малын генетик нөөцөд хамааралтай уламжлалт мэдлэг соёлын биет бус өв болох нь”, “Соёлын биет бус өвийг бүртгэх, баримтжуулах арга зүй” сэдвүүдээр сургалт, дадлага ажлыг хамтран зохион байгууллаа.