- ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН МУЗЕЙ -

Дархан-Уул аймгийн музей нь 1968 онд байгуулагдсан. Музей нь сан хөмрөг болон үзүүллэгтээ 998 дэсийн 1408 ширхэг үзмэртэй. Монголын болон орон нутгийнхаа эрт, эдүгээ үеийн түүх, байгалийн болон угсаатны өв соёлын түүхийг харуулсан 4 танхимд үзмэрээ дэлгэн үзүүлдэг.  

Цахим шуудангийн хаяг: museum.edarkhan@gmail.com 

Холбоо барих дугаар: 70373020